แทรมโพลีนคืออะไร

แทรมโพลีนคืออะไร

แทรมโพลีนคืออะไร
แทรมโพลีน คือเครื่องเล่นสำหรับกระโดด เพิ่มทักษะ และเสริมพัฒนาการเด็ก การกระโดดบนแทรมโพลีน เป็นการออกกำลังกายที่ดี  ช่วยสร้างพื้นฐานในการเล่นกีฬา ช่วยให้สุขภาพแข็งแรงทั้งร่างกายและจิดใจ ช่วยเสริมสร้างบุคคลิกที่ดี สร้างความมั่นใจในตัวเอง และยังช่วยให้ตัวสูงขึ้นได้ด้วย

ในอดีตมีการใช้แทรมโพลีน ฝึกการพัฒนาสมอง และ การเคลื่อนไหว ของร่างกายของนักบินอวกาศ  เพื่อช่วยภารกิจต่อสู้การบินในอวกาศ

ในเวลาต่อมา แทรมโพลีน กลายเป็นกีฬาระดับสากล และโรงเรียนในแถบตะวันตก กำหนดให้ใช้แทรมโพบีน เป็นหนึ่งในโปรแกรมการออกกำลังกายในโรงเรียน  
 
ปัจจุบันนี้ แทรมโพลีนถือเป็นกีฬาระดับโอลิมปิค

ซื้อแทรมโพลีนแบบไหนดี
การกระโดดบนแทรมโพลีนถือเป็นกีฬาระดับสากล การกระโดดบนแทรมโพลีนนั้นให้ความ สนุกสนาน และเป็นการออกกำลังกายที่ดีก็จริงอยู่ แต่ก็อาจมีอันตรายได้หากใช้ไม่ถูกวิธี  เช่น ให้เด็กหลาย ๆ คนเล่นพร้อม ๆ กัน ในเวลาเดียวกัน เด็กแต่ละคนจะมีความสามารถในการ กระโดดไม่เท่ากัน จึงอาจทำให้ชนกันได้ หรือ อาจจะทำให้แทรมโพลีนรับน้ำหนัก มากเกินกว่า ขนาดของแทรมโพลีนที่จะรับได้ หรือ  แทรมโพลีนที่ไม่มีตาข่ายล้อมรอบ หากคนหนึ่งกระโดดสุง และแรงเกินไป  อาจจะทำให้คนอื่นที่อยู่บนแทรมโพลีนตกลงมาได้

ด้วยเหตุนี้ เวลาที่ท่านเลือกซื้อแทรมโพลีน ท่านควรจะพิจารณาหลาย ๆ ปัจจัย ให้เหมาะสมกับ การใช้งาน  ความสามารถ อายุ และจำนวนของเด็ก  เช่น  ขนาด  รูปแบบ  การรับน้ำหนัก  มีตา ข่ายหรือไม่มี  ตาข่ายแยกจากเสาหรือไม่  จำนวนขา จำนวนเสา  และจำนวนสปริง จะมีผลต่อ ความนุ่มนวลของการกระโดดและอายุการใช้งาน  ความหนาของแผ่นโฟม จะช่วยลดการกระ แทก  แทรมโพลีนมีมากมาย หลายรูปแบบ  ตั้งแต่ขนาดเล็กเส้นผ่า ศูนย์กลาง 3 ฟุต จนถึง 16 ฟุต

ขนาด และรูปแบบไหนดี
เมื่อท่านพร้อมที่จะซื้อแทรมโพลีนแล้ว  สิ่งแรกที่ท่านควรจะพิจารณาคือ  บริเวณพื้นที่ที่จะวาง แทรมโพลีน  ควรเลือแทรมโพลีนที่มีขนาดเหมาะสมกับพื้นที่  เมื่อวางแทรมโพลีนแล้ว  จะไม่ ทำให้พื้นที่คับแคบจนเกินไป  แทรมโพลีนรูปทรงกลมดีที่สุด เหมาะกับการใช้งานทั่วไป  และใช้ ได้ง่ายในทุกสถานที่ เพราะเวลากระโดด ทำให้การกระโดดขึ้่น และกระโดดลงอยู่ตรงกลาง แทรมโพลีนได้ง่ายที่สุด แทรมโพลีนรูปทรงสี่เหลี่ยม มีพื้นที่บริเวณให้กระโดด ได้มากกว่า จึงทำ ให้กระโดดได้สูงกว่า เหมาะสำหรับนักกีฬาที่ต้องการฝึกฝนเป็นนักยิมนาสติก

การเลือกแทรมโพลีนของประเทศทางแถบตะวันตก จะแนะนำให้ดูที่จำนวนขา  จำนวนสปริง เข่น 4 หรือ 6 ขา จะดีกว่า 5 ขา เพราะสมดุลย์กว่า ยีดหยุ่นกว่า ช่วยให้การกระโดดเป็นไปอย่างนุ่ม นวลกว่า  แทรมโพลีนตั้งแต่ขนาด 12 ฟุตขึ้นไป ควรจะมี 6 ขา  แทรมโพลีนขนาดใหญ่  14 ฟุต  ควรจะมีสปริง  96  ตัว  ซึ่งถือเป็นจำนวนที่เหมาะสมที่สุด  เพราะช่วยในเรื่องความสมดุลย์ของ การกระโดด  และความมั่นคง ปลอดภัย และอายุการใช้งานของแทรมโพลีน

วางแทรมโพลีนที่ไหนดี
การวางแทรมโพลีน ควรวางแทรมโพลีนในพื้นที่ราบเรียบเท่านั้น และควรวางสถานที่โล่ง  บริเวณภายนอกบ้าน ที่สนามหญ้าจะเหมาะสมที่สุด เพราะเด็กอาจจะกระโดดสูงมาก หากวางไว้ภายในอาคาร ควรมีระยะห่างจากแผ่นกระโดดบนแทรมโพลีนถึงเพดานอย่างน้อง 7 เมตร เผื่อการกระโดดสูง

view